بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : جمعه, 27 مهر 1397

قوانين و مقررات

 

دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، امور پزشکی

 

 

تعاریف

 

1-      منظور از مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیه موادی است که مشمول قانون مربوط به مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی مصوب 1334 و اصلاحیه های بعدی آن می شود.

 

2-      منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه های عمومی، خصوصی، دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلويزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اينترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه های کاتالوگ، بروشور، دفترچه های راهنما، تراکت، بسته بندی، برچسب، کارت ويزیت، بیلبورد و نیز نمایشگاه، بانک های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستور العمل صورت مي گيرد .

 

فصل اول - تبلیغ دارو و مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

ماده 1 - منحصرا تبلیغاتی مجاز است که اشخاص و مؤسسات مربوطه قبلا پروانه تأسیس، بهره برداری، ساخت یا

مجوز ورود و توزیع محصول مورد آگهی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سایر مراجع ذ ی ربط اخذ كرده باشند.

 

ماده 2 - تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه های عمومی ممنوع است.

 

  • تبصره 1 - آگهی و تبلیغات داروها و خواص درمانی مورد تايید وزارت بهداشت در صورتی که صرفا برای صاحبان حرفهِ پزشکی و موسسات مربوطه قابل استفاده باشد، بلا مانع است.

 

  • تبصره 2 - چنانچه در پروانه ساخت یا مجوز واردات این مواد شرایط خاصی درج شده باشد باید در تبلیغات آن فرآورده تصریح شود.

 

ماده 3 - درج هرنوع آگهی به منظور تجویز یا فروش داروها، از طریق تعیین، پورسانت یا تعیین جایزه جهت تشویق به تجویز یا خرید یا روش های مشابه ممنوع است.

ماده 4 - ضوابط مربوط به تغذیه با شیر مادر مندرج در دستور العمل ماده 2  قانون ترویج تغذیه با شیر مادر لازم الاجرا می باشد.

ماده 5 - استفاده از آرم و تايیدیه های مؤسسات استاندارد داخلی و خارجی مورد تايید سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صرفاً تأيید کننده محصول بوده و جنبه اطلاع رسانی داشته باشد، بلامانع است.

 

  • تبصره - تبلیغ آن دسته از مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که استاندارد آنها اجباری اعلام شده، علاوه بر سایر مدارک، منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا و تحقیقات صنعتی است .

 

 

فصل دوم - تبلیغ امور پزشکی

 

ماده 6 - کلیه صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات پزشکی پس از اخذ پروانه های لازم، برای تبليغات موظف به رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي و اخذ مجوز كتبي از سازمان نظام پزشكي هستند.

ماده 7 - اعضای سازمان در آگهی الزامأ مي بايست از نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشكي، آخرين مدرك تحصيلي بر اساس عنوان مندرج در پروانه مطب و نشاني مطب يا دفتر كارخود را قيد كنند. همچنين اعضاي سازمان به اختيار و انتخاب خود مي توانند درجه دانشگاهی، تلفن ثابت، E.Mail و نشاني الکترونیک، ساعات و ايام پذيرايي بيماران و بيمه هاي طرف قرارداد را در آگهي خود درج كنند .

ماده 8 - پزشکان و دندان پزشکان عمومی ضمن قید عناوین موجود پروانه مطب می توانند 3 رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر کلمه تخصص در آگهی نام ببرند. کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک اخذ كرده اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته فعالیت کنند مي توانند شاخه فرعی رشته تخصصی خود را بدون ذکر کلمه فوق تخصص در آگهی بیاورند.

 

 

  • تبصره- درج عناوين تخصصي غير باليني در تبليغات مطب ها و دفاتر كار مجاز نيست.

 

ماده 9 - مؤسسات پزشکی و وابسته پزشكي در آگهي الزامأ مي بايد نام مؤسسه، شماره مجوز، نشاني و تلفن ثابت را درج كنند. هم چنين درج ساير عناوين مندرج در پروانه مؤسسه، نشانه ( در صورتي كه نشانه ثبت رسمي شده باشد ) ، شرح خدمات مجاز، دورنگار، E.Mail ، نشاني الكترونيك، بيمه هاي طرف قرارداد، ساعات فعاليت، نام سازمان يا نهادي كه مؤسسه به آن وابستگي دارد و نام سازمان صادر كننده مجوز در آگهي مؤسسات بلامانع است.

 

ماده 10- هيچ فرد يا مؤسسه پزشكي نمي تواند خدماتي كه قابليت ارايه آن را در مطب يا مؤسسه خود ندارد آگهي و تبليغ كند.

 

ماده 11- درج هرگونه تبلیغات گمراه کننده ممنوع می باشد و مرجع تشخیص آن هیأت مدیره نظام پزشکی محل می باشد.

 

ماده 12 - استفاده تبلیغاتی از صحنه های که مضر سلامت و بهداشت و فرهنگ عمومي جامعه است و به نوعي مروج آنهاست ممنوع است و رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي الزامي است .

 

ماده 13 – كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به تبليغات در كشور، در صورتي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل نباشند لازم الاجرا مي باشد .

 

 

ماده 14 - متقاضیان تبلیغات مواد و خدمات موضوع این دستور العمل موظفند با رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي، قبل از انتشار تبلیغات، در مطبوعات و ديگر رسانه هاي عمومي مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی کسب كنند.

 

  • تبصره - سازمان نظام پزشکی موظف است حد اکثر ظرف مدت 15 روز از زمان تكميل مدارك و اعلام نظريه كارشناسي نسبت به بررسي و صدور مجوز اقدام كند.

 

ماده 15 - به منظور هماهنگي و برنامه ريزي اجراي مطلوب اين دستورالعمل و صدور مجوز تبليغات كميسيوني با تركيب تعيين شده، در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي شود.

 

ماده 16 – سازمان نظام پزشكي مي تواند با تصويب شوراي عالي، اختيار و مسؤوليت صدور مجوز را به مراكز استان ها يا شهرستان ها تفويض كند. در اين صورت در هر شهرستان كميسيوني شامل افراد تعيين شده تشكيل مي شود .

 

ماده 17 - در مواردی که متقاضی آگهی، به عدم صدور مجوز آگهی معترض باشد موضوع توسط هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی محل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

ماده 18-

اعتبار مجوزهای موضوع این دستور العمل تا 6 ماه می باشد. بدیهی است هرزمان یکی از شرایط لازم برای تبلیغات منقضی گردد، اعتبار مجوز مورد نظر نیز پایان می یابد.

 

ماده 19 - تعرفه بررسی و صدور مجوز تبلیغات موضوع این دستورالعمل سالانه توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی تعیین و ابلاغ می شود.

 

ماده 20 - کلیه متخلفان از این دستور العمل اعم از متقاضیان تبلیغات، رسانه ها و چاپخانه ها در مراجع قضایی و انتظامی ذی صلاح با شکایت سازمان نظام پزشکی محل تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

 

ماده 21 - تمام و یا آن قسمت از آيین نامه هایی که مغایر با این دستورالعمل است ملغی می باشد و آيین نامه ها و ضوابط قبلی که با این مقررات مغایرت نداشته باشند به فوت خود باقی است.

 

این آيین نامه در 21 ماده و 5 تبصره توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران شوراي عالي به تصویب رسیده و در تاريخ هاي در تاریخ 4/3/1387  و 1/4/1387 مورد اصلاحاتي قرار گرفته است و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان