بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 05 آذر 1399

نکات مهم در کوهنوردی

نکته۱- کوله پشتی٬ خانه کوچک کوهنورداست.
نکته ۲-  قدمهای خودرا نسبت به شيبها تنظيم کنيد.
نکته۳- کوهنوردی ورزش جمعی است از تک روی پرهيزکنيد.
نکته۴- تنها به کوه نرويد .
نکته۵- درکوه هيچگاه ندويد .
نکته ۶- نظم طبيعت را بهم نزنيد .
نکته ۷- گياهان را به آتش نکشيد.
نکته ۸- به حيوانات آسيب نرسانيد.
نکته ۹- آب چشمه ها را آلوده نکنيد .
نکته ۱۰- هيچگاه کناره چادر آتش درست نکنيد { جهت باد رادرنظر داشته باشيد }
نکته ۱۱- هميشه مقداری آب و مقداری مواد قندی ونمکی همراه داشته باشيد .
نکته۱۲- انرژی خود را تقسيم کنيد { يعنی وقتی از کوه برمی گردید احساس خستگی وکوفتگی نکنيد. }
نکته۱۳- به ستون يک حرکت کنيد { در کوهپيمايی همه به ستون يک و پشت سرهم به فاصله يک متر }
نکته۱۴- در صعود هيچگاه از مسيرهای شنی و بی راهه ها وريزش سنگها استفاده نکنيد.
نکته ۱۵- درفرود ازشيبها ٬ ازشن اسکيها وتخته سنگهای کم شيب تا شيب ۶۰ درجه استفاده ميشود.
نکته ۱۶- در کوهنوردی اولين اشتباه آخرين اشتباه است { يعنی ديگر وجود نداريد که اشتباه بعدی رخ دهد }
(مواظب سلامت خودتان باشيد)
نکته ۱۷- هريک ساعت راهپيمايی پنج دقيقه استراحت  کنيد{ کمی نرمش - کمی تغذيه - کمی آب }
نکته ۱۸- هرگاه درصعود به نفس نفس افتاديد وحتی دهانتان خشك شده و دچار خستگی زودرس شده ايد:

۱ - تند می رويد.
۲ - با دهان نفس می کشيد.
۳-کوله پشتی سنگين دارید ومنظم نيست.
۴- با کارهای اضافی يا بيهوده انرژي زيادی را ازدست داده ايد.
۵- فاصله پاهای شما زياد است.
۶- درشيبها مستقيم حرکت می کنيد.
۷- آنقدر لباس پوشيده ايد که بدن نمی تواند تنفس کند.

نکته ۱۹- خطرات کوه { طوفان - بوران - صاعقه - بهمن - نقاب برفی - چاله برفی - نداشتن امکانات - اطلاع نداشتن ازموقعيت کوه - سرد شدن زودرس بدن - کوه گرفتگی - ورعايت نکردن اصول ايمنی درکوه
نکته ۲۰- درهوای سرد استراحت نشستن خيلی کم داريم بيشترين استراحتها ايستاده و زمان ٬ يک الي دو دقيقه ايی است .
نکته ۲۱-  نزديک به قله ها هيچگاه شتاب نکنيد ٬ وهميشه جمعی به قله برسيد که بدانيد درجمع کوهنوردی بين افراد ٬ برتری وجود ندارد .
نکته ۲۲- تشکيل گروه { درهر برنامه ؛ مسافرت ؛ گردش ؛ کوهنوردی } حتما يک نفر رابه عنوان سرپرست انتخاب وبه دستورات ونکته های او عمل کنيد.
نکته ۲۳- درصعودها { سرپرست گروه - مسئول فنی - مسئول تدارکات - مسئول تبليغات - مسئول بهداشت ودرمان } الزامی است.
نکته ۲۴- کارت بيمه ورزشی الزامی است.
نکته ۲۵- داشتن يک پلاستيک جهت جمع آوری آشغالهای خود تازمان برگشتن به شهر الزامی است (اگراين فرهنگ کوهنوردی همه جا رعايت شود مطمئن باشيد هيچگاه کنارچشمه ها - کنارآبشارها - کنار پناهگاه ها ومسيرها وقله ها ٬ زباله اي مشاهده نخواهيدکرد)

تهیه کننده:دکتر اکرم سادات تقوی

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان