بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 12 آذر 1399

تعرفه های پزشکی

تعرفه های سال 1399

تعرفه های سال 1398

تعرفه های سال 1397

تعرفه مراکز درمان اعتیاد سال 1396

تعرفه سال 1396

تعرفه خدمات پرستاری در منزل سال 1396

تعرفه گردشگری سلامت سال 1396

پوشش بیمه ای خدمات پیوند اعضا 1395

تعرفه سال 1395

تعرفه خدمات درمانی اعتیاد سال 1394

تعرفه های گردشگری سلامت جهت بخش خصوصی سال 1394

تعرفه سال 1394

1 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی مصوبه هیات وزیران مورخ 1394/02/16

دانلود تعرفه پزشکی سال 94

2 سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی مصوبه هیات وزیران مورخ 1394/02/16

دانلود تعرفه پزشکی سال 94

کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1394 - ویرایش دوم

ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در تاریخ 23/01/1394 مورد تصویب هیات محترم وزیران قرار گرفته ، از تاریخ  01/01/1394 لازم الاجرا می باشد.
 

دانلود کتاب تعرفه پزشکی سال 94

آئین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی

آئین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی

آئین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی

کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت سال 1393

کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت سال 1393     

دانلود کتاب تعرفه پزشکی سال 93

نیمه اول سال 93

- خدمات آزمایشگاه
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 93

420 کيلوبايت
- خدمات پرتوپزشکی
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 93

264 کيلوبايت
- خدمات گلوبال
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 93

108 کيلوبايت
- بخش دولتی
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 93

764 کيلوبايت
- بخش خصوصی
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 93

832 کيلوبايت
خدمات دندانپزشکی
       
- بخش خصوصی
   

دانلود تعرفه  دندانپزشکی سال 93

200 کيلوبايت
- بخش دولتی
   

دانلود تعرفه  دندانپزشکی سال 93

200 کيلوبايت
- دندانسازان تجربی
   

دانلود تعرفه  دندانپزشکی سال 93

96 کيلوبايت
- کمک دندانپزشکان تجربی
   

دانلود تعرفه  دندانپزشکی سال 93

104 کيلوبايت

 

سال 92

- درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

272 کيلوبايت
- آمبولانسها (دولتي، غيردولتي، خصوصي)
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

0/64 کيلوبايت
- خدمات شنوايي سنجي (مراکز دولتي، غيردولتي، خصوصي)
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

152 کيلوبايت
- خدمات مامايي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

152 کيلوبايت
- خدمات سرپايي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

160 کيلوبايت
- خدمات پرتوپزشکي و آزمايشگاه
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

21/1 مگابايت
- خدمات گلوبال ژنتيک
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

0/72 کيلوبايت
- 90 مورد اعمال جراحي شايع گلوبال (همراه با اصلاحيه)

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

176 کيلوبايت

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

140 کيلوبايت
- خدمات تشخيصي درماني بخش دولتي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

40/2 مگابايت
- خدمات تشخيصي درماني بخش غير دولتي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

04/1 مگابايت
- خدمات تشخيصي درماني بخش خصوصي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

18/1 مگابايت
- درمان اعتیاد    

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

652 کيلوبايت
خدمات دندانپزشکي
       
- بخش دولتي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

104 کيلوبايت
- بخش خصوصي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

104 کيلوبايت
- دندانسازان تجربي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

104 کيلوبايت
- کمک دندانپزشکان تجربي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

104 کيلوبايت

سال 91

- تعرفه صدور پروانه پزشکي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

260 کيلوبايت
- خدمات پرتو پزشکي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

156 کيلوبايت
- خدمات آزمايشگاه
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

396 کيلوبايت
- بخش دولتي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

12/1 مگابايت
- بخش خصوصي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

424 کيلوبايت
- خدمات گلوبال
   

خدمات گلوبال

112 کيلوبايت
- خدمات سرپايي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

140 کيلوبايت
- دندانپزشکي بخش دولتي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

108 کيلوبايت
- دندانپزشکي بخش خصوصي
   

دانلود تعرفه پزشکی سال 92

108 کيلوبايت

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان