بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره 57تاريخ: 5/6/1385 هشدار در رابطه با تزريق آهن دكستران

اطلاعيه شماره 57

تاريخ: 5/6/1385

هشدار در رابطه با تزريق آهن دكستران

 

به اطلاع همكاران محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها يك مورد گزارش نكروز  و آمپوتاسيون هر دو پا متعاقب تزريق عضلاني آهن دكستران با نام تجاري Fercayl دريافت نموده است. بيمار خانم 32 ساله اي بوده است كه به علت تشخيص احتمالي كم خوني، آهن دكستران را به صورت تزريق عضلاني دريافت نموده، متعاقب آن دچار كبودي و ضايعات نكروتيك در انگشتان دست و پا همراه با تب، تهوع و تندرنس شديد مچ دست و پا شده است كه متاسفانه پس از گذشت يك ماه منجر به آمپوتاسيون هر دو پا از ناحيه زير زانو گشته است. تشخيص احتمالي براي بيمار واسكوليت نكروزان بوده است. به منظور پيشگيري از وقوع اين قبيل عوارض شديد و جدي توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد:

  1. واسكوليت از جمله عوارض نادر ناشي از تزريق آهن دكستران ذكر شده است. اين عارضه بيشتر با تزريق وريدي آهن دكستران رخ مي دهد ولي گزارشاتي از وقوع واسكوليت پس از تزريق عضلاني اين فرآورده نيز به چاپ رسيده است. همچنين نوعي عارضه تحت عنوان Calciphylaxis نيز ممكن است در اثر تزريق آهن دكستران رخ دهد. اين عارضه با ضايعات نكروتيك همراه مي باشد و در مواردي به آمپوتاسيون عضو مي انجامد.
  2. انديكاسيون هاي تجويز آهن تزريقي بسيار محدود مي باشد. فرم تزريقي آهن فقط در مواردي تجويز مي گردد كه بيمار قادر به مصرف فرآورده هاي خوراكي آهن نباشد يا مصرف خوراكي آهن در وي بي تاثير بوده باشد. اين موارد عبارتند از عدم تحمل، جذب ضعيف، بيماري گوارشي، ناتواني در مصرف خوراكي يا در مواردي مانند                 آنمي هيپوكروميك نوزاد يا سه ماهه آخر بارداري كه بازسازي سريع ذخاير آهن مورد نياز باشد. هم چنين اغلب بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي تحت درمان با Epoetin alfa نيز نيازمند دريافت فرم خوراكي يا تزريقي آهن مي باشند.
  3. از آنجاييكه تزريق كمپلكس هاي آهن و كربوهيدارت ها منجر به واكنش هاي آنافيلاكتوئيد كشنده گشته است، آهن دكستران فقط در بيماراني قابل مصرف مي باشد كه انديكاسيون مشخص و واضحي براي درمان با آهن تزريقي  داشته باشند واين انديكاسيون با تست هاي آزمايشگاهي مناسب به تاييد رسيده باشد.
  4. 4. در بيماراني كه آهن خوراكي موثر باشد پاسخ هماتولوژيك به تزريق آهن دكستران سريعتر از مصرف خوراكي آهن نمي باشد. همچنين پاسخ درماني به آهن دكستران تقريبا مشابه با ساير فرآورده هاي تزريقي آهن مي باشد.
  5. 5. با توجه به اينكه آهن دكستران از فهرست رسمي داروهاي ايران حذف شده است و تزريق آن مي تواند عوارض حساسيتي شديدي به دنبال داشته باشد، از همكاران محترم درخواست مي گردد از تجويز آن جدا خودداري نمايند.

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور، مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد، نمابر (66417252 ) ويا با تماس تلفني (66404223) به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان