اطلاعيه شماره 60تاريخ: 29/6/1385 گزارش جديد افتادگي مچ پا مشكوك به تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم

اطلاعيه شماره 60

تاريخ: 29/6/1385

گزارش جديد افتادگي مچ پا مشكوك به تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم

پيرو اطلاعيه هاي پيشين مركز ADR در خصوص عارضه افتادگي مچ پا متعاقب تزريق عضلاني آمپول         ديكلوفناك سديم و با توجه به عدم دريافت گزارش مشابه پس از محدود شدن مصرف آمپول ديكلوفناك سديم به بيمارستانها، به اطلاع همكاران محترم مي رساند كه مركز ADR در مرداد ماه سال جاري، گزارشي جديد مبني بر بروز عارضه افتادگي مچ پا مشكوك به تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك دريافت نموده است.

مورد اول آقاي 24 ساله اي بوده است كه با درد شديد اپي گاستر (تير كشنده به پهلوها) به اورژانس بيمارستان       مراجعه نموده، پزشك اورژانس جهت تخفيف علائم اوليه براي وي آمپول ديكوفناك و هيوسين تجويز مي نمايد.    بيمار حين تزريق آمپول ديكلوفناك دچار درد شديد و غير متعارف در محل تزريق و لرزش اندام تحتاني گشته، پس از نيم ساعت اندام تحتاني از ناحيه زانو به پائين بي حس مي گردد. الكتروميوگرافي (EMG ) بعمل آمده از بيمار         نشان دهنده آسيب شديد شاخه پرونئال عصب سياتيك مي باشد.

مورد دوم آقاي 75 ساله اي بوده است كه به دنبال درد كتف به اورژانس بيمارستان مراجعه مي كند كه با شك به انفاركتوس ميوكارد، از وي الكتروكارديوگرافي (EKG ) به عمل مي آيد كه نرمال بوده است. به منظور كاهش       درد عضلاني، براي وي آمپول ديكلوفناك به صورت عضلاني تزريق مي گردد كه بلافاصله پس از تزريق دچار           بي حسي در پا شده، به تدريج در روزهاي بعد منجر به اختلال در راه رفتن  مي گردد.

در رابطه با تزريق آمپول ديكلوفناك مجددا توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد:

1- با توجه به وجود مستندات قوي در ارتباط با عوارض ناشي از آمپول ديكلوفناك سديم، مصرف اين آمپول از شهريورماه سال 1380 به بيمارستانها محدود شده است.

2- تجويز اين دارو در بيمارستانها نيز بايد فقط به مواردي كه انديكاسيون دارد و جايگزين ديگري براي آن وجود ندارد، محدود گردد. از تجويز اين دارو در درمان تب، سرماخوردگي و دردهاي خفيف و متوسط بايد اجتناب شود.

3- تجويز آمپول ديكلوفناك در كودكان زير 15 سال ممنوع مي باشد.

4- آمپول ديكلوفناك سديم بايد به صورت عميق در ربع فوقاني خارجي عضله گلوتئال تزريق گردد.

5-مقدار مصرف آمپول ديكلوفناك سديم به صورت تزريق عضلاني، 75 ميلي گرم در روز (در دردهاي بسيار شديد مشمول انديكاسيونهاي اين دارو، 75 ميلي گرم دو بار در روز)  حد اكثر به   مدت دو روز مي باشد.

Reference: British National Formulary (BNF), 2006.

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور، مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد، نمابر (66417252 ) ويا با تماس تلفني (66404223) به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي