بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره64 تاريخ: 6/12/85 هشدار در خصوص مصرف لواميزول

اطلاعيه شماره64

تاريخ: 6/12/85

هشدار در خصوص مصرف لواميزول

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها يك مورد گزارش دميلينه شدن اعصاب متعاقب  مصرف لواميزول در خانمي 42 ساله دريافت نموده است. بيمار تحت درمان با لواميزول جهت درمان ويتيليگو (به ميزان150ميلي گرم روزانه، دو روز در هفته به مدت 6 هفته و در هفته هفتم 100 ميلي گرم در يك روز) بوده است. يك هفته قبل از مراجعه به پزشك دچار سردرد بدون سابقه قبلي شده، همچنين از تهوع (بدون استفراغ)، بي اشتهايي و سرگيجه (True Vertigo) شكايت داشته است. دو روز بعد به علت ضعف، بيحالي و بي حسي اندام تحتاني در بيمارستان بستري ميگردد. در آزمايشات بعمل آمدهCBCو ESR نرمال گزارش گرديد. همچنين اكوكارديوگرافي و راديوگرافي بعمل آمده از قفسه سينه  نرمال بود. با انجام MRIو بررسيهاي باليني و آزمايشگاهي در نهايت تشخيص دميلينه شدن اعصاب تائيد گرديد.

لواميزول يك داروي ضد انگل مي باشد كه در درمان آسكاريس، تريكواسترونژيلوس و هر دو گونه كرمهاي قلابدار مؤثر مي باشد. اين فرآورده به عنوان تنظيم كننده سيستم ايمني فقط در درمان سرطان كولون به همراه فلورواوراسيل مورد تأييد سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) قرار گرفته است.

در سال 1998 ميلادي، FDA ايجاد تغييراتي را در Labeling اين دارو در خصوص ايجاد عوارض عصبي و  خوني ضروري دانسته است.

در Labeling جديد دارو ذكر شده است كه در بيماراني كه تحت درمان با داروي لواميزول بوده اند، مواردي از سندرم شبه آنسفالوپاتي در ارتباط با دميلينه شدن اعصاب گزارش شده است. همچنين در درمان توأم لواميزول و فلورواوراسيل مواردي از نوروپاتي محيطي و لوكوآنسفالوپاتي التهابي چندكانونه به ثبت رسيده است و شروع علائم و تظاهرات باليني در اين موارد كاملاً متفاوت بوده است. اين علائم شامل كوما، گيجي، لتارژي، از دست دادن حافظه، ضعف عضلاني، پارستزي، تشنج و اختلالات گفتاري مي باشد.

همچنين مصرف لواميزول ممكن است موجب ايجاد آگرانولوسيتوز گردد كه در برخي موارد كشنده مي باشد. شروع آگرانولوسيتوز معمولاً همراه با علائم شبه آنفولانزا مي باشد اگر چه در تعداد محدودي از بيماران، بدون علامت نيز بروز مي نمايد.

با توجه به موارد بالا رعايت نكات زير هنگام مصرف لواميزول و يا مصرف توأم آن با فلورواوراسيل ضروري بنظر مي رسد.

1-    در صورت وقوع سندرم نورولوژيك حاد متعاقب مصرف لواميزول، دارو بايد بلافاصله قطع گردد. همچنين در صورت مصرف توأم لواميزول و فلورواوراسيل ، هر دو دارو بايد فوراً قطع شوند. بيماران معمولاً با قطع مصرف داروها بهبود مي يابند اما در برخي موارد اين سندرم منجر به مرگ بيماران گشته است.

2-     بيماران مبتلا به اختلالات كبدي بايد دائماً در طول درمان از لحاظ بروز آنسفالوپاتي تحت پايش باشند.

3-    بررسيهاي هماتولوژيك ( شامل CBC افتراقي، شمارش پلاكت)، الكتروليتها و تستهاي عملكرد كبدي بصورت روتين قبل از شروع مصرف و نيز در طول دارو درماني با لواميزول و فلورواوراسيل ضروري مي باشد.

4-    از آنجائيكه با مصرف دوزهاي بيش از مقادير توصيه شده لواميزول احتمال وقوع آگرانولوسيتوز افزايش مي يابد، مقادير بالاتر از دوزهاي توصيه شده نبايد مصرف شود. همچنين مصرف لواميزول ممكن است باعث بروز نوتروپني، آنمي و ترومبوسيتوپني گردد.

5-     بيماران بايد در صورت بروز علائم شبه آنفولانزا متعاقب مصرف لواميزول حتماً پزشك خود را آگاه نمايند.

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد، نمابر (88890857 ) ويا با تماس تلفني (88923194- 88923193) به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

 

 

 

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان