بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره67 تاريخ 20/12/1385 کاهش اثرات ضد پلاكتي آسپرين در اثر مصرف همزمان با ايبوپروفن

اطلاعيه شماره67

تاريخ: 20/12/1385

کاهش اثرات ضد پلاكتي آسپرين در اثر مصرف همزمان با ايبوپروفن

بر اساس مطالعات علمي صورت گرفته، مصرف همزمان داروي ايبوپروفن و دوزپايين آسپرين (روزانه 80   ميلي گرم) موجب ايجاد تداخل در اثرات ضد پلاكتي آسپرين مي گردد. لذا در اطلاعيه منتشره از جانب سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) توصيه شده است كه در بيماراني كه با هدف حفاظت قلبي- عروقي از آسپرين بدون روكش با دوز پايين استفاده مي نمایند، در صورت الزام به مصرف ايبوپروفن، فاصله زماني مناسب جهت دريافت اين دو دارو رعايت گردد. توصيه مي گردد ايبوپروفن حداقل نيم ساعت بعد يا 8 ساعت قبل از دريافت آسپرين مصرف شود تا از بروز اين تداخل جلوگيري گردد.

مكانيسم ايجاد اين تداخل ممكن است مربوط به مهار رقابتي اين دو دارو در محل استيلاسيون سيكلواكسيژناز (COX) در پلاكت باشد. ايبوپروفن با مهار برگشت پذير و آسپرين با مهار برگشت ناپذير در محل هاي مجاور يكديگر در COX عمل مي نمايند و به نظر مي رسد كه حضور ايبوپروفن در اين محل با عملكرد آسپرين تداخل مينمايد، به این ترتیب که هنگامي كه ايبوپروفن از محل اتصال آزاد مي گردد، COX توسط آسپرين مهار       نمي شود زيرا آسپرين موجود جهت اتصال دفع گشته است. اين عملكرد رقابتي ايبوپروفن موجب كاهش مهار برگشت ناپذير توليد ترومبوكسان B2 (TXB2) توسط آسپرین و در نتيجه كاهش اثرات مهاري تجمع پلاكتي  مي گردد.

با توجه به مطالب فوق الذكر، توجه همكاران محترم را به نكات زير جلب مي نمايد:

1- در صورت تجويز ايبوپروفن براي بيمار، حتماً در خصوص مصرف آسپرين توسط وی سؤال فرماييد و در صورت مصرف اين دارو توسط بيمار جهت اثرات ضد پلاكتي، توصيه هاي لازم را جهت رعايت فاصله زماني مناسب در دريافت اين دو دارو ارائه فرماييد.

2- در صورت مصرف گاه به گاه ايبوپروفن، احتمال ايجاد تداخل با اثرات ضدپلاكتي آسپرين، به دليل اثر طولاني مدت آسپرين بر پلاكت ها، اندك مي باشد.

3- بيماراني كه آسپرين بدون روکش  و تك دوز روزانه 400 ميلي گرم ايبوپروفن را همزمان مصرف     مي نمايند، بايستي ايبوپروفن را حداقل نيم ساعت بعد يا 8 ساعت قبل از مصرف آسپرين دریافت دارند.

4- بر اساس اطلاعات موجود، در خصوص مصرف همزمان ايبوپروفن و آسپرين روکشدار                      (enteric coated) با دوز پايين توصيه خاصي جهت رعایت فاصله زمانی موجود نمي باشد.

5- ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAIDs) نيز مي بايستي از نظر توانايي تداخل با اثر    ضد پلاكتي آسپرين مورد توجه قرار گيرند مگر اينكه خلاف اين فرضیه ثابت گردد.

Reference: www.fda.gov/medwatch

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد، نمابر (88890857 ) ويا با تماس تلفني (4-88923193) به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

 

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان