اطلاعيه شماره 73 تاريخ: 25/6/1386خطا در برچسب زنی فرآورده های تزریقی

اطلاعيه شماره 73

تاريخ: 25/6/1386

خطا در برچسب زنی فرآورده های تزریقی

به اطلاع همکاران محترم می رساند مرکز ADR گزارشهایی مبنی بر وجود اشکالاتی در بسته بندی و برچسب محصولات تزریقی شرکت داروسازی ثامن به شرح زیر دریافت داشته است:

1- الصاق برچسب و درج عنوان مترونیدازول %5/0 بر روی کیسه پلاستیکی با مندرجات حک شده مربوط به سولفات منیزیم  %10

2- الصاق برچسب و درج عنوان سدیم بیکربنات %5/7 بر روی کیسه پلاستیکی با مندرجات حک شده مربوط به بسته بندی مترونیدازول %5/0

علیرغم اقدامات صورت گرفته توسط مراجع ذیربط جهت جمع آوری محصولات فوق الذکر، با توجه به اهمیت موضوع و احتمال بروز اشتباه در تزریق فرآورده های مختلف توصیه می گردد از تزریق فرآورده هایی با شرایط ذکر شده خودداری گردد و در صورت مشاهده موارد مشابه ضمن گزارش مورد به مرکز ADR، نسبت به جمع آوری و بازگشت نمونه ها به مراجع ذیربط اقدام گردد.

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد، نمابر (88890857 ) ويا با تماس تلفني (4-88923193) به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

 

 

 

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي