بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره80 تاريخ: ۳۱/4/ 1387 هشدار در خصوص عوارض شديد و کشنده ناشي از مصرف سفتریاکسون

اطلاعيه شماره ۸۰

تاريخ: ۳۱/4/1387

هشدار در خصوص عوارض شديد و کشنده ناشي از مصرف سفتریاکسون

سفتریاکسون مسبب بروز بیشترین عوارض به ثبت رسیده در مرکز ADR می باشد و بیشترین موارد مرگ گزارش شده (26 مورد) را به خود اختصاص داده است. رعايت سرعت تزريق (حداقل ۱۵ الي ۳۰ دقيقه)، اجتناب از تجويز فرآورده در موارد غير ضروري و خارج از انديکاسيونهاي آن،       توجه به سابقه حساسيت دارويي بيمار و تزريق در مکانهاي مجهز به سيستم احياء، مي تواند منجر به کاهش فراواني وقوع اين عوارض گردد.

پیرو اطلاعیه های شماره 39 و45 اين مرکز در خصوص عوارض سفالوسپورینهای تزریقی و نيز بخشنامه مورخ 24/6/۱۳86 معاونت غذا و دارو در رابطه با داروي سفترياکسون، به اطلاع همکاران محترم مي رساند که تعداد عوارض ارسالي به مرکز ADR ناشي از مصرف سفترياکسون همچنان سير افزايشي دارد. از آنجایی که میزان مصرف سفتریاکسون در کشور نيز در سالهای اخیر شدیداً رو به رشد بوده است و نظر به اهمیت موضوع، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

1- در میان گزارش های رسیده به مرکز ADR از سال 1377 لغایت پايان تیر ماه 1387، داروی سفتریاکسون با 5۶۷ مورد گزارش عارضه مسبب بروز بیشترین عوارض به ثبت رسيده در اين مرکز بوده است. هم چنين در ميان موارد مرگ گزارش شده به مرکز ADR نيز، سفتریاکسون با 26 مورد گزارش، بیشترین موارد مرگ را به خود اختصاص داده است.

2- در بررسی گزارش های عوارض ناشی از سفتریاکسون، سیر صعودی تعداد این عوارض در طی سالهای گذشته کاملاً مشهود است، به اين ترتيب که از تعداد ۱۱ مورد در سال 1381 به 195 مورد در سال 1386 و ۶۸ مورد در چهار ماهه نخست سال 138۷ رسیده است. اين عوارض عمدتا مشتمل بر آنافيلاکسي و واکنشهاي شبه آنافيلاکسي مي باشند که در گروه عوارض شدید، جدی و تهدیدکننده حیات بيمار قرار مي گيرند.

3- با توجه به اينکه يکي از عوامل موثر بر افزايش وقوع عوارض دارويي، مصرف بي رويه فرآورده در موارد غيرضروري مي باشد، اکیدا توصیه می گردد از تجویز اين دارو در مواردی به جز انديکاسيونهاي اين فرآورده به عنوان سفالوسپورين نسل سوم، خودداری گردد. هم چنين تاکيد مي نمايد از جايگزين نمودن فرم تزريقي آنتي بيوتيکها در مواردي که اشکال خوراکي موثر و قابل تجويز مي باشند، جدا پرهيز گردد.

4- از آنجايي که سرعت تزريق اين فرآورده بر وقوع و کنترل عوارض ناشي از آن موثر مي باشد، موکدا توصيه مي گردد از تزريق سريع وريدي آن جلوگيري به عمل آمده، انفوزيون وريدي حداقل ۱۵ الي ۳۰ دقيقه به طول انجامد.

5- با توجه به اينکه در برخي از گزارشهاي ارسالي به اين مرکز، بيمار سابقه حساسيت به اين فرآورده يا ساير سفالوسپورينها را داشته است، توصیه می گردد پیش از تجویز و يا تزريق این دارو در مورد سابقه حساسیت دارويي از بیمار سؤال گردد و چنانچه بیمار سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها را دارد، از تجويز آن جداً خودداری گردد. هم چنين با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها، در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها نيز تجویز اين فرآورده فقط در مواقع بسیار ضروری و با احتیاط فراوان صورت پذیرد.

6-

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه دارویی، مراتب را از طريق تکميل فرم هاي زرد و ارسال  به صندوق پستي ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و يا از طريق سايت www.fdo.ir ،  نمابر (88890857 ) يا تماس تلفني (4-88923193) به مرکز ADR گزارش نمايند.

تزریق این فرآورده بايستي صرفاً در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گيرد و از تزریق توسط افراد غیر حرفه ای يا در مکانهای غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جداً خودداری گردد.

 

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان