بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره 5: كوتريموكسازول و عوارض ناشي از آن

اطلاعيه شماره 5

كوتريموكسازول و عوارض ناشي از آن

 

در مصرف داروي كوتريموكسازول احتياطات ذيل را بايد در نظر گرفت:

1-   با توجه به ميزان بالاي بروز حساسيت نسبت به كوتريموكسازول، لزوم پي گيري افراد تحت درمان با كوتريموكسازول مشخص مي گردد و بايد اين آگاهي به بيمار داده شود كه در صورت بروز هرگونه عارضه، مراتب را به پزشك معالج گزارش كند. در برخورد با بروز خفيف عارضه، احتمال بهبودي و رفع حساسيت وجود دارد و بيمار قادر به تحمل ادامه درمان است ولي در صورت پيشرفت عوارض راش، تب، درد مفاصل، سرفه، پورپورا و كوتاهي تنفس دارو درماني بايد قطع گردد.

2-   مصرف كوتريموكسازول در كودكان با احتياط صورت مي گيرد. در 4-1 درصد كودكان دريافت كننده كوتريموكسازول، اريتم سمي خفيف و درماتيت اكسفولياتيو و سندرم           استيونس – جانسون بروز مي كند. كوتريموكسازول در كودكان كمتر از 2 ماه نبايد مصرف شود. ايمني و اثر بخشي استفاده مكرر كوتريموكسازول در كودكان كمتر از 2 سال به جز عفونت Pneumocystis carinii بطور كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است.

3-   احتياط در مصرف كوتريموكسازول در افراد پير به خصوص كساني كه داراي نارسايي هاي كبد و كليوي هستند، لازم به نظر مي رسد. واكنشهاي شديد پوستي كوتريموكسازول در بيماران پير ممكن است منجر به مرگ گردد.

4-     از مصرف اين دارو در بيماران با سابقه حساسيت به كوتريموكسازول يا اجزاء آن بايد خودداري نمود.

5-    از مصرف اين دارو در بيماران با نارسايي شديد كبدي بايد خودداري كرد و در ضايعات خفيف تر كبدي، اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.

6-      در بيماران با ضايعه كليوي، دارو را بايد با احتياط مصرف نمود.

7-      براي كاهش خطركريستالوريا، بيمار بايد مايعات زياد مصرف كند.

8-     از مصرف كوتريموكسازول در بيماران با كمبود آنزيم گلوكز6- فسفات دهيدروژناز بايد خودداري شود.

با توجه به گزارشات ارسالي در ارتباط با عوارض كوتريموكسازول به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها، از كليه همكاران خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصوص ثبت و بررسي عوارض داروها را تكميل نموده و به آدرس تهران- صندوق پستي 948-14185 ارسال نماييد. جهت اطلاع بيشترمي توانيد با شماره تلفن 6405569 تماس حاصل فرماييد.

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقيق و توسعه معاونت غذايي و دارويي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان