بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره 20 مورخ 18/1/1381 مطالب علمي ارائه شده در اين اطلاعيه از منابع ذكر شده مي باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد.ريسپريدون (Risperidone) و عوارض اكستراپيراميدال

اطلاعيه شماره 20

18/1/1381

مطالب علمي ارائه شده در اين اطلاعيه از منابع ذكر شده مي باشد  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد

ريسپريدون (Risperidone) و عوارض اكستراپيراميدال

 

 

ريسپريدون يك داروي ضد جنون مي باشد كه از نظر شيميايي به ساير فرآورده هاي اين دسته دارويي شباهتي ندارد. مكانيسم دقيق اثرات ضد جنون ريسپريدون كاملاً مشخص نيست ولي به نظر مي رسد كه مانند كلوزاپين پيچيده تر از ساير داروهاي ضد جنون است و ممكن است داراي اثرات آنتاگونيستي گيرنده هاي مركزي سروتونرژيك (5HT2)  و دوپامين ( D2 ) باشد.

اگرچه به نظر مي رسد كه اين دارو در دوزهاي موثر درماني عوارض اكستراپيراميدال كمتري نسبت به ساير داروهاي ضد جنون ايجاد مي نمايد ولي وقوع عوارض اكستراپيراميدال با مصرف اين دارو امكان پذير است. عوارض اكستراپيراميدال حداقل در يك مطالعه كارآزمايي باليني با شيوع 5% گزارش شده است اين عوارض شامل ترمور، ديستوني، هاپيوكينزي، Oculogyric Crisis، آتاكسي ، abnormal gait، انقباضات غير اداري عضلات، هيپورفلكسي، آكاتزي و ساير اختلالات اكستراپيراميدال مي باشد.

مطالعات نشان مي دهند كه شدت عوارض اكستراپيراميدال ناشي از اين دارو با افزايش مقدار مصرف به خصوص به بيش از 8mg/day افزايش مي يابد. تجويز مقادير مصرفي روزانه بيش از 6mg در دو دوز منقسم، در بهبودي علائم سايكوز تاثير چنداني ندارد ولي موجب افزايش برخي عوارض ناشي از اين دارو از جمله عوارض اكستراپيراميدال مي گردد.

به منظور بررسي ميزان شيوع اين عارضه در جمعيت كشور ما، از كليه همكاران محترم درخواست مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه ناشي از مصرف داروي ريسپريدون، فرم مخصوص گزارش عوارض داروها را تكميل نموده به اين مركز ارسال فرمائيد و يا با شماره تلفن 6404223 تماس حاصل فرماييد.

 

1-       American Society of Health- System Pharmacists ( AHFS) Drug Information 2001

2-       Micromedex 2001

3-       British National Formulary (BNF) 37, March 99

4-       WWW. mentalhealth. com

WWW. Nursespdr. com

5-       The Annals of Pharmacotherapy. 2001. Vol 35. NO 12 pp:1517- 1522

6-       Psychiatr Pol. 2001 Nov-Dec. 35 (6).pp:1033- 45

7-       Eur J Clin Pharmacol 2001, Jul.57

8-       Neurology 1999 Mar 10.52 (4): 782.5

9-       Expert Opin Pharmacother 2000 Dec. 1(7) : 1441-53

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقيق و توسعه معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان