بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 10 اسفند 1399

اطلاعيه شماره 31 تاريخ: 22/9/1382 سندرم استيونس جانسون ناشي از مصرف لاموتريژين

اطلاعيه شماره 31

تاريخ: 22/9/1382

سندرم استيونس جانسون ناشي از مصرف لاموتريژين

 

پيرو اطلاعيه شماره 26 در خصوص عوارض شديد پوستي ناشي از مصرف لاموتريژين، ضمن تشكر از همكاري جامعه محترم پزشكي در گزارش دهي عوارض مشاهده شده، به اطلاع كليه همكاران محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR) گزارش جديدي از وقوع عارضه پوستي شديد به صورت سندرم استيونس جانسون در كودكي 5 ساله دريافت نموده است. لازم به ذكر است شروع علايم اين عارضه به صورت راشهاي جلدي يك هفته پس از مصرف اين دارو آغاز گشته و به دليل عدم قطع مصرف دارو، طي پانزده روز به حدي پيشرفت نموده كه منجر به بستري شدن كودك در ICU به مدت دو هفته گشته است. به منظور پيشگيري از وقوع و يا پيشرفت اين قبيل عوارض تهديدكننده حيات، از كليه همكاران محترم تقاضا مي گردد هنگام تجويز اين دارو به نكات زير توجه فرمايند:

  1. 1. عوارض پوستي از جمله شايعترين عوارض لاموتريژين مي باشند كه معمولا طي 8-2 هفته پس از شروع مصرف بروز مي نمايد ولي به ندرت ممكن است پس از دوره هاي طولاني مدت، به عنوان مثال 6 ماه پس از شروع مصرف نيز رخ دهد. لذا امكان بروز عارضه پوستي ناشي از مصرف اين دارو در تشخيص افتراقي راشهاي جلدي همواره بايد در نظر گرفته شود.
  2. از آنجايي كه امكان تشخيص راشهاي خفيف از راشهاي پيش رونده و تهديد كننده حيات وجود ندارد، با مشاهده اولين علايم راش مصرف دارو بايد قطع گردد.
  3. مرگ در اثر عوارض پوستي ناشي از مصرف لاموتريژين در مراجع گزارش شده است.
  4. كارآيي و ايمني لاموتريژين در كودكان زير 16 سال به جز سندرم Lennox-Gastaut به اثبات نرسيده است. سن زير 16 سال به عنوان فاكتور مستعد كننده در جهت افزايش خطر بروز راشهاي خطرناك مطرح مي باشد.
  5. ميزان بروز راش هاي خطرناك در اثر مصرف همزمان لاموتريژين و والپروئيك اسيد به شدت افزايش مي يابد زيرا والپروئيك اسيد موجب افزايش غلظت پلاسمايي لاموتريژين به بيش از دو برابر حد معمول مي گردد.
  6. به منظور پيشگيري از بروز عوارض پوستي شديد، توصيه مي گردد مصرف لاموتريژين با مقادير اندك آغاز گشته به تدريج افزايش يابد و از تجويز مقادير مصرف بالا در ابتداي درمان خودداري گردد.
  1. خطر بروز عوارض پوستي در زنان بيشتر از مردان گزارش شده است.

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقيق و توسعه-معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان