بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : شنبه, 23 تیر 1403

اشخاص ذینفع جهت در خواست تجدید نظر

هیأت تجدید نظر انتظامی

فصل دوم: اشخاص ذی نفع جهت در خواست تجدید نظر

ماده67- اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند:

الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب- شاکی یا مشتکی عنه مندرج در ماده 30 قانون .

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان