بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : جمعه, 20 تیر 1399

مقاله ها

تبریک شهرداری مشهد برای روز پزشک

آدرس : بلوار طبرسی - مجلسی

آدرس : بلوار مفتح

آدرس : طبرسی شمالی

آدرس : بلوار ناصری خواجه ربیع

آدرس : بلوار کامیاب

آدرس : بلوار مجد

آدرس : بلوار موسوی قوچانی

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان