مقاله ها

35 مرکز فعال خدمات جامع سلامت منتخب کروناخدمات فعال ۳۵ مرکز خدمات جامع سلامت منتخب کرونا همچنان ادامه دارد

همزمان با شیوع موج دوم کووید -۱۹ در کشور، خدمات فعال ۳۵ مرکز خدمات جامع سلامت منتخب کرونا در مناطق  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از ۱۴۰۵ واحد بهداشتی فعال در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه شامل مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش ۳۵ مرکز منتخب کرونا در دو شیفت صبح و عصر از ساعت ۸ الی ۲۲ بصورت رایگان به بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا خدمات ارائه می دهند.

دکتر مهدی قلیان با اشاره به اینکه، در دیگر واحدهای بهداشتی تحت پوشش خدمات مستمر شامل مراقبتهای دوران بارداری، مراقبت کودکان و واکسیناسیون، کماکان به گروههای هدف ارائه می گردد، گفت: به منظور آرامش خاطر شهروندان و قطع زنجیره انتقال بیماری غربالگری تلفنی شهروندان ادامه دارد.