بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : پنج شنبه, 07 بهمن 1400

مقاله ها

ادامه برنامه واکسیناسیون "دز بوستر" اعضای سازمان، 10 آذر، ساعت 19 الی 17

 

لیست اعضای سازمان جهت تزریق نوبت سوم

چهارشنبه 1400/09/10

*لیست بر اساس نام و نام خانوادگی مرتب شده است*

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره نظام

1

فاطمه

ابراهیمی ثانی

52247

2

ملیکا

احتشام قرائی

د-10277

3

مریم

احمدزاده

108096

4

پروین

احمدیان شالچی

م-5841

5

نفیسه

اسدزاده عقدائی

69255

6

حمیدرضا

اکبری

57222

7

پروین

بازوبندی

43820

8

بهنوش

بخشوده

133611

9

فرزانه

بهار

30280

10

سمانه

بیدار

139537

11

فرهاد

بیهقی

42215

12

محمدرضا

بیهقی

148655

13

شیوا

پاکروان

31173

14

سمیرا

پیروی

119867

15

فرانک

تهرانی

78219

16

الهام

ثابت قوچانی

133020

17

رضا

جاویدی حمیدی

145153

18

ناهید

جلیلی صفار

94768

19

فاطمه

جمالی

43822

20

فروغ

جوادی

4981

21

الهامه

جوان بخت

96063

22

مریم

جویباری مقدم

125884

23

مهنوش

حسینی

م-21893

24

آناهیتا

حمیدی ژاله

101318

25

جعفر

حنائی طیران

87099

26

حسن

حیدری

57236

27

اکرم السادات

حیدری یزدی

102332

28

بنفشه

خرقانی

130962

29

مرضیه

خشایار

52672

30

الهه

خوافی پور

111932

31

وحید

دائی

67164

32

سید رامین

دبیری

189819

33

منیر

دهری

ت-968

34

فروزان

رسولی

78574

35

مهدی

رمضانی اول

74516

36

محمد حسین

ساقی

58245

37

هوشنگ

سعیدملکوتی

105497

38

محمدسعید

سلطانپور بیدختی

45971

39

مینا

سلطانی فر

55040

40

سید علی اکبر

شمسیان

ع-آ-658

41

عباس

صادقی

د-6722

42

عباسعلی

صحافیان

16217

43

سمیرا

صیفی

128503

44

مریم

ضابطیان حسینی

د-10361

45

فاطمه

طاهری انارکی

105072

46

حمید

طراوتی

22058

47

زهرا

فارغ

39009

48

فاطمه

فرازی

115038

49

حسن

قاسمیان

77689

50

الهه

قلعه جوقی

م-24735

51

کتایون سادات

گلدوزیان

85652

52

نسیم

گلدوست

62475

53

فرزانه

محمدزاده

134386

54

ابوالفضل

محمدی

18553

55

ابوبکری ماکوئی

معین

177109

56

محمدعلی

ملک نژادیزدی

18282

57

محمدصادق

ملکی راد

146035

58

سارا

ملکی کام بخش

121790

59

بهروز

منصوری

59631

60

سیده سمیه

موسوی

120787

61

دیانا

مؤتمن زاده

48655

62

حسین

مینوچهر

19871

63

عسل

یدالهی کلاتی

133564

64

مریم

یزدی

56743

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان