مقاله ها

سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک باد.

بر عشق، دوام می دهد خون شهید

از فتح پیام می دهد خون شهید

برخیز که با زبان گویای سکوت

پیغام قیام می دهد خون شهید

 

سالروز آزاد سازی خرمشهر مبارک باد