بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : شنبه, 23 تیر 1403

مقاله ها

نامه همکاران ماما فعال در بخش خصوصی به ریاست محترم سازمان نظام پزشکی مشهد (پرونده الکترونیک و نظام ارجاع)

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان