بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : شنبه, 23 تیر 1403

مقاله ها

انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید کامیاب مشهد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در حکمی رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید کامیاب را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم ضمن قدردانی از تلاش های دکتر بیرجندی نژاد در دوران تصدی مسئولیت، علیرضا محمودی قرائی را به عنوان رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید کامیاب منصوب نموده است.

در این حکم تاکید شده است، با توجه به موقعیت خاص مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید کامیاب از نظر آموزشی و درمانی ، انتظار می رود با انجام برنامه ریزی مناسب و کارآمد و استفاده از توان علمی و تخصصی اعضای هیات علمی ، دستیاران و کارکنان آن مرکز و بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای موجود ، ضمن هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه علی الخصوص حوزه معاونت درمان ، توسعه و آموزشی ، در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی و درمانی ارائه شده گامهای بلند و موثری برداشته شود به نحوی که در آینده به عنوان یک الگوی موفق کشوری در حیطه های آموزشی و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی مطرح گردد .

بدیهی است ایجاد نظم و انضباط آموزشی ، رسیدگی به بیماران اورژانسی ، تعیین تکلیف بیماران در اسرع وقت ، نظارت دقیق بر امور آموزشی و درمانی ، حضور بموقع اساتید ، دستیاران و پرسنل و رفع نیازهای آموزشی و درمانی ، از اهداف مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد .

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان