بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 22 مرداد 1399

مقاله ها

سومین جلسه تدوین شیوه نامه نحوه برخورد با تبلیغات کالاهای سلامت محور قاچاق و غیرمجاز

 با عنایت به جلسات برگزار شده قبلی به میزبانی معاون غذا و دارو دانشگاه برای تدوین شیوه نامه نحوه برخورد با تبلیغات کالاهای سلامت محور قاچاق و غیرمجاز این جلسه در محل سازمان برای تکمیل شیوه نامه و با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و جلوگیری از فعالیت سودجویان برگزار شد.

 این جلسه با حضور ریاست سازمان نظام پزشکی مشهد- نماینده دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان- دادیار ارجاع دادسرای ناحیه 7 مشهد - نماینده رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی-  نماینده رئيس پليس فتا استان خراسان رضوي- نماینده معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی - دبیر کمیته مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور- کارشناس معاونت غذا دارو دانشگاه -  مدیر نظارت و رئیس کمیسیون تبلیغات سازمان- رئیس کمیسیون روابط عمومی سازمان- بازرس نظارت بر تبلیغات سازمان نظام پزشکی مشهد تشکیل شد

 مطالب مطروحه در جلسه:

برخی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط با بحث جلسه بازخوانی شد.

کالاهای سلامت محور از اولویت های برنامه ریزی شده در مبارزه با قاچاق کالا می باشند.

 ورود بی رویه کالاهای خارجی سلامت محور غیرمجاز وقاچاق همراه با تبلیغات گسترده و روزافزون آن به ویژه در فضای مجازی با عناوین کاذب و فریبکارانه منتج به جذب مردم شده و سلامت آنان را به صورت جدی و جبران ناپذیر دچار تهدید می کند .

موضوع رصد و گزارش تبلیغات غیرمجاز به ویژه در فضای مجازی مجددا واکاوی و نقش موثر تمامی نهادها و دستگاهها در رصد و گژارش تبلیغات سلامت محور فاقد مجوز گوشزد شد.

بررسی و تعیین فرایند تنظیم شکایات- تشکیل پرونده- شعبه رسیدگی به تخلفات تبلیغات کالاهای سلامت محور صورت گرفت. اما  با توجه به همزمانی جلسه تودیع معارفه رئیس کل محترم دادگستری استتن خراسان رضوی با جلسه امروز و عدم حضور مسوولان محترم مجتمع قضایی در جلسه مقرر شد مجدد با همین ترکیب جلسه برگزار شود.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان